STIFTELSEN FÖR EN DROGFRI VÄRLD UPPMANAR REGERINGAR ATT TA STÄLLNING I ÄMNET DROGUNDERVISNING

LOS ANGELES I USA
25 juni 2022

För att fira den 26:e Internationella dagen mot narkotikamissbruk och olaglig narkotikahandel höll Stiftelsen för en drogfri värld en internationell onlinekonferens med titeln ”Sanningen om droger – Förebyggande. Informativ. Saklig. Stödjer ungdomar i att göra sunda val.”

Stiftelsen samlade drogförebyggande experter som talade om varför droginformation är så viktig för våra barns framtid och gav en uppmaning till jordens regeringar att agera. Hundratals lärare, föräldrar och samhällsledare från 30 länder deltog.

Stiftelsen för en drogfri värld håller workshoppen Training the Trainers för utbildare i Los Angeles.
Stiftelsen för en drogfri värld håller workshoppen Training the Trainers för utbildare i Los Angeles.
 

Under årens lopp har drogmissbruket bland ungdomar blivit värre – i USA ökade användningen bland barn i åttonde klass med 61 % mellan 2016 och 2020, medan en av åtta tonåringar rapporterade att de hade missbrukat illegala droger det gångna året.

För att dramatiskt öka drogundervisningen publicerade Stiftelsen för en drogfri värld ett dokument som innehöll en uppmaning till handling för att skapa en värld som är fri från drogmissbruk. Detta dokument är baserat på Barnkonventionen, publicerad av Förenta nationerna 20 november 1989, där artikel 33 anger:

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive rättsliga, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen enligt definitionen i de relevanta internationella fördragen, och för att förhindra att barn används i olaglig produktion och handel med sådana ämnen.”

Denna uppmaning till handling uppmanar myndigheter och lärare över hela världen att bekräfta sitt kollektiva engagemang för effektiviteten hos evidensbaserade förebyggande initiativ. Och det uppmanar individer och grupper att arbeta med Stiftelsen för en drogfri värld och likasinnade ideella organisationer för att utveckla, anta och tillämpa effektiva läroplaner för lärare och elever i syfte att införa högkvalitativ och saklig droginformation i våra skolor och samhällen som en väsentlig del av varje effektiv drogförebyggande strategi.

Stiftelsen för en drogfri värld utbildar poliser från narkotikapolisen i Filippinerna i Sanningen om droger-programmet.
Stiftelsen för en drogfri värld utbildar poliser från narkotikapolisen i Filippinerna i Sanningen om droger-programmet.
 

För att förkroppsliga denna uppmaning till handling, talade föredragshållare – som alla var experter på drogundervisning – om hur väsentligt förebyggande är och delade med sig av sin personliga erfarenhet. Dr Greg Londot, internationell utbildningsspecialist från Phoenix i Arizona, delade med sig av sin användning av Undervisningspaketet för Sanningen om droger och hjärtskärande berättelser; Shane Varcoe, chef för Dalgarno-institutet – en växande koalition för allmänhetens intresse och lokalsamhället som fokuserar på alkohol och andra drogfrågor och deras inverkan på vårt samhälle – talade om sina alkohol- och droginformationsprojekt i Australien; och John Redman, chef för Community Alliances for a Drug-Free Youth i San Diego – som helhjärtat tror på Stiftelsens Sanningen om droger-utbildningsmaterial – betonade vikten av att arbeta tillsammans för att vara en enad kraft mot drogepidemin.

Vid slutet av online-eventet sade verkställande chefen för Stiftelsen för en drogfri värld, Jessica Hochman: ”Vi vill alla se dessa förändringar inträffa överallt och vi lovar vårt ovillkorliga stöd och vår hjälp för att åstadkomma detta.”