GER SANNINGEN OM DROGER TILL ITALIENS YNGRE GENERATION

ITALIEN
31 maj 2022

Stiftelsen för en drogfri värld i Italien ger sanna data om drogers skadliga verkningar till elever i Como och närliggande områden.

En studie som publicerades i november 2021 i The Lancet fann att ”under det senaste decenniet har cannabisanvändning, behandlingsfrekvensen och dess styrka ökat i Europa, vilket belyser stora farhågor om hur cannabis påverkar folkhälsan”.

Drogfri värld-volontärer och poliser arbetar hand i hand för att informera ungdomar om de skadliga verkningarna av droger.
Drogfri värld-volontärer och poliser arbetar hand i hand för att informera ungdomar om de skadliga verkningarna av droger.
 

I Italien, enligt Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, konsumerade en av fem ungdomar cannabis år 2019. Det innebär över 2 miljoner ungdomar.

Stiftelsen för en drogfri värld i Italien är ovillig att låta drogmissbruk bara fortsätta okontrollerat. Volontärer sprider Sanningen om droger-materialet i sina närområden. De vill särskilt nå Italiens yngre generation.

Sedan början av året har volontärer hållit drogförebyggande seminarier i skolor, i vissa fall tillsammans med lokala poliser och tjänstemän.

En Drogfri värld-volontär talar med elever under ett drogförebyggande föredrag.

”Familj, skola – de måste förmedla detta budskap om den skadliga verkan av att använda narkotika”, sade en polistjänsteman efter ett av Stiftelsens drogförebyggande föredrag. ”Institutioner som våra kontaktar sedan förstås barn för att också få dem att förstå exakt varför vi måste hålla oss borta från droger. De är dåliga och att använda dem, eller ha att göra med dem, eller langa dem är en olaglig verksamhet som inte bara måste kontrolleras utan måste också förhindras.”

Drogfri värld-volontärer når fram med sitt budskap. Och det väcker genklang hos elever. ”För det mesta tar människor ’sin tillflykt’ till dessa droger för att ventilera eller skydda sig”, sade en elev. ”De borde skydda sig själva istället för att förstöra sig själva”, sade en annan.

Vid grundskolor ritade barn bilder för att tacka volontärerna för att de kom och delade med sig av denna information. Barnen var tacksamma för vad de lärde sig och kan nu fatta välgrundade beslut om droger och sin framtid.