EN ALLIANS FÖR ATT FÅ SLUT PÅ DROGMISSBRUK I FILIPPINERNA

Filippinska nationella poliser fullbordar sin utbildning som Drogfri värld-instruktörer och -utbildare.

I ett land som ansätts hårt på grund av den internationella narkotikahandeln och drogmissbruket i landet, har den nationella polisen gjort gemensam sak med Stiftelsen för en drogfri värld och tillsammans går de i spetsen för en lösning.

Med ”porösa gränser” och ögruppens vrår är Filippinerna en lätt måltavla för narkotikalangare att utnyttja. Det är både ett drogkonsumerande land och ett som utgör ett nav för omlastning av metamfetamin, och det har det största antalet metamfetaminmissbrukare i Östasien. Enligt nämnden för farliga droger använder 1,8 miljoner filippinare illegala droger.

”Droger är ett enormt problem i Filippinerna – det är helt enkelt ett gissel”, säger Drogfri värld-ambassadören Robert Anderson. ”Det finns en stor antidrogrörelse i landet och polisen är de som är ute på gatorna, så de vill ha Sanningen om droger.”

Anderson organiserade ett pilotprojekt år 2016 där 100 filippinska nationella poliser (PNP) utbildades under två och en halv dagar. General Benjamin Macalong, PNP:s vice operationschef, presenterade lanseringen.

Poliserna fick lära sig leverera hela läroplanen för Sanningen om droger och övade på svåra frågor som ungdomar ställer och verkliga situationer. Man skulle kunna tro att alla poliser är experter på droger, men så är inte fallet, enligt en PNP-polis: ”Som en god far som inte dricker alkohol eller röker cigaretter vet jag ingenting om illegala droger. [...] Detta seminarium är mycket viktigt för mig.”

Utöver att de lärde sig leverera läroplanen utbildade sig poliserna till utbildare så att de kunde utbilda fler poliser i hur man levererar läroplanen när de återvände till sina respektive områden. För att få igång leveransen fick varje deltagare en bunt Sanningen om droger-häften på både engelska och tagalog. När de återvände hem började de omedelbart leverera till lokala skolor och grupper.

Efter detta framgångsrika pilotprojekt inledde PNP officiellt ett samarbete med Drogfri värld för att införa Sanningen om droger-programmet runtom i landet. När narkotikapolisen i Filippinerna och nämnden för farliga droger såg resultaten från pilotprojektet, bestämde de sig för att delta i nästa utbildningssession, som hölls i juli 2017 med 107 personer. Sedan fick man dessa individer att själva omedelbart sätta igång och leverera.

Poliserna och tjänstemännen som utexaminerades var till en början överväldigade på grund av drogproblemet, men det slutade med hopp och syfte. Så här uttrycktes det av en deltagare: ”Den här sortens utbildning gjorde mig orolig men fick mig att vilja göra någonting, någonting som kan vara till nytta för barn och ungdomar. […] Tack så mycket till Stiftelsen för en drogfri världs medlemmar för att ni hjälper och stödjer oss – det filippinska folket – att utplåna drogmissbruk. […] Det här är någonting viktigt som man ska värdesätta och komma ihåg.”


ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Din berättelse skulle kunna presenteras

Tycker du om att läsa berättelser om hur man förebygger droganvändning och informerar om droger runtom i världen? Har du någonsin undrat om din egen berättelse skulle kunna vara med?

Drogfri värld är ett globalt nätverk som består av lärare, poliser, specialister på förebyggande av drogmissbruk, föräldrar och frivilliga som sammanlänkas av Sanningen om droger-materialet och ett gemensamt syfte att leda människor mot ett drogfritt liv. Om du läser detta, är du redan en del av teamet.

Om du framgångsrikt har använt materialet eller läroplanen för Sanningen om droger för att förbättra människors liv och skulle vilja berätta för andra om dina utmaningar och framgångar, kontakta oss så att vi har möjlighet att ta med din berättelse i ett framtida nyhetsbrev.

Kontakta oss. Vi kommer att intervjua dig via telefon eller e-post om så krävs och sedan skriva din berättelse.

Hör gärna av dig!


DONERA

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.