DROGFRI CYKELTURNÉ FÖRÄNDRAR EN NATIONS ATTITYD GENTEMOT DROGER

Idrottarna lämnar staden Moravské Budějovice, med skolbarn som ansluter sig.

Femton år i rad har löpare och cyklister gått samman i ett maraton till stöd för ett drogfritt liv och på så sätt bidragit till en nationell minskning av droganvändning.

Tjeckien håller på att drunkna i droger. Bland en befolkning på 10 miljoner finns det så många som 80 000 som misstänks vara tunga missbrukare. Och med 28 procent av befolkningen som använder marijuana – och över 60 000 som gör det dagligen – har Tjeckien fler individer som använder marijuana än något annat land i Europa.

Vlastimil Špalek insåg att den enda verkliga lösningen var effektiv droginformation. Han bestämde sig för att personligen ingripa och sätta stopp för epidemin och att använda sport och idrott som sättet att få ut sitt drogfria budskap.

Så kom det sig att Špalek och hans team år 2003 lanserade ett nationellt evenemang kallat ”Lopp för ett drogfritt Tjeckien”. Maratonlöparna sprang från stad till stad och delade ut Sanningen om droger-häften. När han såg resultaten insåg Špalek att unga människor hungrade efter verklig information om droger och bestämde sig för att expandera kampanjens omfång genom att lägga till en andra beståndsdel – cykelåkning. Så föddes den första cykelturnén.

Årets 15:e årliga cykelturné började i staden Orlová och slutade 12 dagar och 1 250 kilometer senare. Idrottarna besökte 38 städer och nådde mer än 120 000 tjeckiska ungdomar och medborgare med sanningen om droger. Detta är i tillägg till tre miljoner personer som nåddes via massmedier såsom tidningar, tv, radio och internet. I varje stad anslöt sig kommunala ämbetsmän genom att underteckna ”Säg Nej till droger”-förklaringen.

Vlastimil Špalek insåg att den enda verkliga lösningen var effektiv droginformation. Han bestämde sig för att personligen ingripa och sätta stopp för epidemin och att använda sport och idrott som sättet att få ut sitt drogfria budskap.

Efter många år med hårt arbete har de ändrat inställningen till droger i landet – regeringen förespråkar nu drogundervisning och stödjer Drogfri värld.

Men än mer betydelsefullt är det faktum att drogmissbruk i landet har minskat: Enligt regeringens årliga rapport har antalet tunga missbrukare minskat för första gången på åtta år och konsumtionen av alkohol bland barn under 16 års ålder har minskat.

”Det är vad som egentligen är viktigt”, säger Špalek. ”Jag vet att detta program kan rädda oräkneliga liv. Det har det redan gjort. Och det är därför jag aldrig har gett upp min kamp mot droger.”


FAKTA

VAD MAN KAN ÅSTADKOMMA PÅ ETT ÅR
Hur många kan informeras på ett år? Här är Drogfri världs resultat under 12 månader.

187

KANALER

visade våra drogförebyggande infoannonser De sa, De ljög för uppskattningsvis 113 miljoner människor.

5 024

SKOLOR

över hela världen fick Stiftelsen för en drogfri världs material eller föreläsningar som ersätter drogmyterna med sanningen.

236 164

ELEVER

lärde sig Sanningen om droger så att de nu kan välja ett drogfritt liv.

21 119 024

BESÖKARE

till webbplatsen för Drogfri värld där man får gratis och effektiva resurser för att informera om droger.

222 998 328

PERSONER

nåddes bara under det senaste året med häftesdistribution, undervisningsseminarier och genom media.


DONERA

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.