MANDAT OM SANNINGEN OM DROGER FÖR HELA COLOMBIANSKA FLYGVAPNET

Drogfri värld-teamet i Colombia utbildar 100 flygvapenofficerare i ett framgångsrikt Sanningen om droger-pilotprojekt.

Innan 2018 är över kan det colombianska flygvapnet vara den första militära styrkan i världen där varje soldat lärt sig Sanningen om droger.

Efter att redan ha nått tiotusentals människor med droginformation i tre grenar av den colombianska militären – armén, flottan och militärpolisen – inledde Drogfri värld (DFW) i Colombia ett ambitiöst projekt tillsammans med flygvapnet för att nå varje soldat inom den grenen.

I ett land med obligatorisk militärtjänst för alla män som fyllt 18 når man hela samhället om man når militären.

”Det handlar inte bara om militären, det handlar om hela samhället – för militären är en del av samhället”, säger direktören för DFW i Colombia. ”De här killarna går in i militären, är där ett eller två år, och sedan återvänder de hem. Under det att de utför detta hjältearbete, stöter de på en hel del svårigheter. De är borta från sina familjer och är i en ny miljö. De åker till bergen och gör allt man gör i militären. Många gånger försöker de hitta sätt att koppla bort från detta, att glömma vad de gör. Många gånger är ’lösningen’ droger.”

Generalmajor Jorge León González Parra, chef för säkerhet och försvar inom Colombias flygvapen, har bestämt sig för att hans hjältar kommer att hitta en bättre lösning. När general González hörde talas om DFW:s framgångar med andra grenar begärde han ett pilotutbildningsprogram för 100 tjänstemän inom flygvapnet, däribland fältpräster, kuratorer och personalchefer.

När feedbacken efter undervisningen visade sig vara 100 procent positiv gav han order om att det skulle presenteras för hela militären.

”Med denna nya metodik kan vi göra dem medvetna om hur farligt det är att hålla på med droger. Det jag är angelägen om är att vi ger lite hopp till de här killarna, upprepar denna information och jobbar på det här”, sade han.

Generalmajoren beordrade varje flygvapenbas i landet att skicka två personalchefer som skulle utbildas till instruktörer med läroplanen för Sanningen om droger. DFW Colombia har sedan dess utbildat instruktörer för alla baser.

De nya Drogfri värld-specialisterna har återvänt till sina baser och utöver att undervisa soldaterna levererar de nu också Sanningen om droger-programmet i lokala skolor.

Av resultaten hittills att döma förutspår direktören för DFW Colombia en mycket ljusare framtid för varje enskild soldat och hela militären. ”I den takt de kör just nu kommer generalens önskan att uppfyllas innan årets slut – varje soldat i flygvapnet kommer att känna till sanningen om droger.”


ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Jesse upptäcker sitt kall med Sanningen om droger

Jesse beordrades enligt domstolsbeslut att göra Sanningen om droger-undervisningsprogrammet och att återvända med ett certifikat som bevis på fullbordan.

När han ringde Stiftelsen sattes han i kontakt med en online-utbildare och började omedelbart göra hela den virtuella läroplanen. Nitton kurstimmar senare ringde han tillbaka för att rapportera att han fullbordat den.

”Den här kursen gav mig en mycket bättre förståelse av hur skadliga droger är. Det var helt otroligt! Jag är glad att jag blev tillsagd att göra detta program.” Även om Jesse redan hade varit drogfri i nästan tre år kände han sig lyckligt lottad då han lärde sig så mycket.

Jesse vill nu dela denna information med andra. Han har satts i kontakt med lokala frivilliga nära Houston i Texas och har skickats sitt eget material för att sprida Sanningen om droger till ännu fler.

Det virtuella klassrummet täcker hela läroplanen och är öppet för alla. Om du också skulle vilja göra läroplanen online eller hjälpa till som frivillig, skriv till oss.


DONERA

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.