TAR SANNINGEN OM DROGER TILL BAJA CALIFORNIA SUR

Borgmästaren i Los Barriles, Francis Olachea, (i mitten till vänster) och Drogfri värld-ambassadören Jan Storey (i mitten till höger) öppnade dörren till att ge undervisning om droger i alla högstadier i delstaten Baja California Sur.

Kärleken till en semesterort från barndomen leder till ett partnerskap med myndigheterna för att leverera Sanningen om droger till alla högstadieskolor i Baja California Sur.

Baja California Sur (BCS), en mexikansk delstat känd för sina turistmål, sin vackra natur och sina fritidsaktiviteter, är en transportled för narkotikalangare som transporterar cannabis och metamfetaminer från söder till norr.

Drogfri värld-ambassadören Jan Storey, en amerikan från Colorado, spenderar en del av året i BCS. Hon har rest till den lugna fiskebyn Los Barriles sedan hon var barn, men 2016 började hon lägga märke till en förändring när följderna av narkotikahandeln började smyga sig in.

”Jag avskydde det, för det var ett så tryggt och lugnt litet samhälle innan”, sade Jan. ”Det var då jag bestämde mig för att jag borde göra något åt det.” Hon var redan bekant med programmet Sanningen om droger i Colorado och tog med sig materialet till BCS, där hon omedelbart visade det för borgmästaren i Los Barriles, Francis Olachea. Borgmästare Olachea hade ett personligt intresse i kampen mot droger efter att ha förlorat sin bror till följd av crystal meth. ”I hela mitt liv har jag levt bland människor som använder droger, för en av mina bröder använde droger”, säger Olachea.

Borgmästaren presenterade sedan programmet för ämbetsmän hos de regionala myndigheterna, inklusive verkställande chefen för programmet för säkra skolor i utbildningsdepartementet. I och med detta inleddes leveransen med undervisningspaket för Sanningen om droger som distribuerades till skolor i Los Barriles och den närliggande trakten, inklusive Cabo San Lucas.

Den inledande leveransen visade sig vara så framgångsrik att delstatens utbildningsminister ville ha det. Efter att ha granskat läroplanen beslutades det att detta program behövdes i alla högstadieskolor. Så den första utbildningen gavs till 50 rektorer från BCS:s fem kommuner, följt av utbildningen av mer än 800 lärare. För att till fullo bekräfta leveransen undertecknades ett samförståndsavtal mellan utbildningsministern i Baja California Sur och Stiftelsen för en drogfri värld, vilket utgör det största regeringsantagandet av programmet någonsin. Detta inkluderade leveransen av över 2 200 Sanningen om droger-paket till skolor.

Med lärare som nu levererade hela läroplanen nåddes nästan 40 000 elever i 230 skolor i hela regionen, vilket resulterade i en 30-procentig minskning av förstagångsanvändare i delstaten. ”Det har varit helt vilt med droger nere i La Paz och södra Baja”, säger Storey. ”Den här kampanjen ger dem hopp om att något kan förändras.”


Gå med oss och dela ut Sanningen om droger i butiker i området där du bor eller i din stad.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Gå med i kampen mot drogmissbruk

Varje år engagerar vi oss på FN:s internationella dag mot narkotikamissbruk och olaglig handel med narkotika – en dag som är avsedd att öka medvetenheten om farorna med olagliga droger.

På denna dag går frivilliga och avdelningar för Drogfri värld (Drug-Free World – DFW) ut på gatorna för att dela ut häftet Sanningen om droger och få invånare att skriva på det drogfria löftet, och de håller seminarier och tar informationskampanjer till skolor.

Vi uppmanar alla frivilliga och de som vill hjälpa till att gå med oss i sådana aktiviteter. Detta kan handla om att planera distribution och evenemang för att få löftesunderskrifter på livligt trafikerade platser, att få butiker att ta häften för sina kunder, att hålla seminarier för elever och allt annat för att få ut Sanningen om droger till människor i din stad. Du kan ladda ner löftet på www.nejtilldroger.org/downloads.

Skicka oss videor och foton på dina DFW-aktiviteter. De tio bästa kommer att få våra unika grönblå DFW-t-shirt för sina gruppmedlemmar.


RÄDDA UNGA LIV

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att skydda våra ungdomar och framtiden mot drogers destruktiva effekter. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.