LÄRARE I DELSTATEN MEXIKO FÅR VERKTYG FÖR ATT LÄRA UT SANNINGEN OM DROGER

Lärare i delstaten Mexiko undervisas i Drogfri världs undervisningspaket och återvänder omedelbart till sina klassrum och börjar leverera.

Sanningen om drogers läroplan lärs ut till 3 000 lärare i delstaten Mexiko, som genast sätter det i verket för att ge sina elever verktygen för att leva ett drogfritt liv.

Delstaten Mexiko, en av landets 32 delstater, är dess mest folkrika. Delstaten, såväl som landet, har fallit offer för drogkarteller och kriminaliteten som hör ihop med det. Mer än 200 000 människor har dödats eller försvunnit sedan Mexikos regering förklarade krig mot den organiserade brottsligheten år 2006.

De som hamnar i korselden är barnen. Som FN:s särskilda rapportör om ursprungsbefolkningens rättigheter uttrycker det: ”I områden som är utsatta för den organiserade brottsligheten samt tillverkningen och smugglingen av droger är det enda valet unga människor har kvar att ansluta sig till dessa grupper eller torteras, fås att försvinna eller dödas.”

Undervisning är nyckeln för att hejda utvecklingen av våld och droger som håller på att uppsluka ungdomarna i detta land. I visshet om detta satte ordförande för Mexikos Drogfri värld Salomon Dabbah och hans fru Lucy igång med arbetet att nå alla ungdomar, och de började med delstaten Mexiko. I mars 2017 hade de ett möte med delstaten Mexikos utbildningsdepartement och informerade dem om Sanningen om droger.

Utbildningstjänstemännen såg värdet av materialet och lanserade en strategi för att leverera Sanningen om droger i alla gymnasier i landet.

Utbildningstjänstemännen såg värdet av materialet och lanserade en strategi för att leverera Sanningen om droger i alla gymnasier i landet.

I september 2017 hade 3 000 lärare utbildats att leverera detta material och återvände omedelbart till sina skolor där de började undervisa sina mer än 500 000 elever. De utbildade också rektorer, handledare och utbildningsdepartementets tjänstemän, så att dessa i sin tur kunde utbilda ännu fler lärare.

Responsen från lärarna var entusiastisk, bland annat: ”Det effektivaste vapnet mot droger är information. Tack för ert enorma arbete!”

Eleverna fick sina egna insikter, såsom en studerande som kommenterade: ”Även om problemen är tuffa, måste man lösa dem och inte använda droger som man kan tro hjälper men som gör det värre.” En annan studerande summerade kärnan med följande ord: ”Det finns inget argument för att bli hög. När man vill lämna droger, kommer det att vara för sent! Öppna ögonen och gör det inte. Lev livet fullt ut.”


FAKTA

FÖR EN DROGFRI VÄRLD

Vi når människor över hela världen med budskapet om att leva ett drogfritt liv. Här är siffrorna.

67 871

BESTÄLLNINGAR

på Sanningen om droger-material bara i fjol

191

LÄNDER OCH TERRITORIER

där Drogfri värld-materialet används

15

MILJONER

Sanningen om droger-häften delades ut i år

20

MILJONER

besökare under ett år gick in på DrugFreeWorld.org

8 360

EVENEMANG

hölls i år för att undervisa allmänheten om sanningen om droger internationellt


RÄDDA BARNS LIV

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.