SANNINGEN OM VEJPNING

Vejpning har blivit populärt och väckt intresse hos människor som föredrar det på grund av dess rökfria, smaksatta och färgstarka lockelse, men det medför en egen bunt problem.

Vejpning är ett populärt alternativ till rökning, men det gör det inte mindre farligt.

Vejpning – att inhalera aerosoler genom en apparat – är avsedd att lösa gamla problem, men det skapar nya. Aerosol innehåller finfördelade partiklar med varierande mängder av giftiga kemikalier. Det har växt i popularitet sedan 2007 och det finns nu e-cigaretter som liknar tobakscigaretter, vejppennor som liknar reservoarpennor och avancerade personliga förångare som kallas för ”vejpmods”.

Men det finns växande problem, bl.a. giftiga ingredienser som är kopplade till cancer, andnings- och hjärtsjukdomar, torr mun och yrsel. Avsaknaden av cigarett- eller marijuanarök ger det falska intrycket av att det är mer hälsosamt. Det finns bevis för att denna avsaknad uppmuntrar minderåriga att vejpa och röka. Faktum är att e-cigaretter är mer populära bland ungdomar än rökning. USA:s Surgeon General (generalläkare) rapporterade att användningen av e-cigaretter bland gymnasieelever ökade med 900 procent, och att 40 procent av ungdomarna som röker e-cigarett hade aldrig rökt vanlig tobak.

Vejping används för nikotin istället för cigaretter och för THC istället för marijuana. Nikotin är beroendeframkallande, höjer blodtrycket och får adrenalinet att skjuta i höjden, vilket ökar hjärtfrekvensen och risken för en hjärtattack. Många e-cigaretter innehåller mer nikotin och har en högre THC-halt än deras rökmotsvarigheter. Det är THC som ger marijuana det mesta av dess personlighetsförändrande verkan. Att vejpa THC medför också inandning av lösningsmedelsrester i cannabisoljan och en ökning av användningen på grund av hur lätt det är att vejpa, och praktiskt taget utan någon lukt.


VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Sanningen om droger-materialet används av organisationer och myndigheter över hela världen då det integrerar perfekt med många olika ämnen och användningsområden. Här följer några få exempel.

ORDFÖRANDE, SOUTH CAROLINAS FÖRAR- OCH TRAFIKSÄKERHETSFÖRENING

Jag har kunnat dela med sig av Sanningen om droger i min körskoleundervisning och det har gjort en skillnad hos många unga människor som håller på och tänker på droger.

GENERALDIREKTÖR, PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER, INTEGRERAD FAMILJEUTVECKLING, BAJA CALIFORNIA SUR

Tillämpningen av Sanningen om droger-programmet har varit till stor nytta i vårt dagliga arbete i grundskolor. Vi arbetar flitigt med yngre barn så att de uttryckligen informeras om konsekvenserna av att gå in i drogvärlden. Det finns nu 30 procent färre yngre förstagångsanvändare eftersom ungdomar nu är medvetna om den sanna naturen av droger och beslutar sig för att inte ta dem.

DIREKTÖR, OASIS – CENTER FÖR ATT HJÄLPA MISSBRUKARE, GREKLAND

Era häften har varit enastående på alla sätt. De tillhandahåller en målinriktad fullständig orientering för läsaren om varje drog och inbegriper väsentliga berättelser om de som använt drogerna, och beskriver deras upplevelser och effekten på deras familjer. Häftena är estetiska, levande och omfattande. Även häftenas form, storlek och kvalitet är mycket praktisk.

POLISCHEF, RIO DE JANEIROS CIVILPOLIS, BRASILIEN

Vi ingår ett samarbete för att informera och upplysa ungdomar om droger för att kunna ge samhället ett sätt att blomstra. Enade bidrar vi till mottot: ”Det effektivaste verktyget mot droger är information.”


FAKTA

FÖR EN DROGFRI VÄRLD

Vi når människor över hela världen med budskapet om att leva ett drogfritt liv. Här är siffrorna.

67 871

BESTÄLLNINGAR

på Sanningen om droger-material bara i fjol

191

LÄNDER OCH TERRITORIER

där Drogfri värld-materialet används

15

MILJONER

Sanningen om droger-häften delades ut i år

20

MILJONER

besökare under ett år gick in på DrugFreeWorld.org

8 360

EVENEMANG

hölls i år för att undervisa allmänheten om sanningen om droger internationellt


RÄDDA BARNS LIV

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.