LÄR INDIENS 1,3 MILJARDER MÄNNISKOR ATT LEVA DROGFRITT

Vasu Yajnik-Setia (till höger) och medlemmar av hennes 31 avdelningar lär Indien sanningen om droger i 19 delstater, till exempel här under en karriärvägledningsmässa för sikher.

Drogfri värld Indien, som inleddes 2016, har snabbt vuxit till ett nätverk av 31 grupper i 19 indiska delstater, alla med syftet att lära Indiens ungdomar att leva ett drogfritt liv.

”Det finns mycket marijuana. Det är en kulturell grej, en del av en mycket populär festival som kallas Färgernas festival”, säger Vasu Yajnik-Setia, verkställande chefen för Drogfri värld Indien. Festivalen, även känd som Holi, är en dag som firas i Indien genom att täcka anhöriga, vänner och till och med främlingar med färgat pulver. Det inkluderar också ofta konsumtionen av ”bhang”, en ätbar sorts cannabis. Eftersom marijuana är Shivas, den indiska guden av förstörelse, favoritväxt är det inte förvånande att det är en dominerande kraft i Indiens olagliga narkotikahandel.

För att bekämpa detta bildade Vasu sin första Drogfri värld-grupp i New Delhi sent 2016. De gick snabbt ut på gatorna. ”Vi har identifierat Raahgiri [ett medborgarinitiativ för att återta sina gator] som en bra plattform för att börja få ut budskapet”, säger hon.

Bortsett från gatudistribution etablerade Vasu också ett team av föredragshållare som besöker skolor och grupper för att hålla DFW-seminarier, bland annat för underprivilegierade elever vid Sunaayy Foundation och vid Rao Ram Singh Public School, som har mottot ”kunskap, service, välgörenhet”. Man hade också sikhernas karriärvägledningsmässa där gymnasieelever och lärare får material och skriver på löften om att leva drogfritt. ”Eftersom ett barns första möte med droger kan ske vid vilken ålder som helst, är lösningen att hinna före langaren till barnet”, säger Vasu Men i ett land med 1,3 miljarder invånare räcker det inte med bara en grupp.

”Jag insåg snart att för att förverkliga min dröm om att sprida DFW till alla i Indien måste jag korsa de befintliga operationslinjerna. Jag började rekrytera alla och envar”, säger Vasu. Hennes avdelning växte till sex grupper i Delhis storstadsområde – Indiens huvudstad med 18,9 miljoner invånare. Detta inkluderade Dwarka-teamet i sydvästra Delhi som utbildade 250 polisaspiranter med Sanningen om droger och sedan kontaktade andra för att leverera till dem.

Det dröjde inte länge innan detta utökades med grupper som dök upp överallt i Indien, från delstaten Telangana i söder, till delstaten Gujarats grupp på Indiens västkust och strax norrut till ”Blå staden” Jodhpur i delstaten Rajasthan, där gruppens ledare arbetar vid Indiens narkotikabyrå.

Som Vasu sade: ”Mitt mål är att få till stånd ett drogfritt Indien”, och nu, med 31 grupper i 19 delstater som redan har utbildat 125 000 människor under avdelningens första 14 månader, har hon lagt grunden för att uppnå just det.


Räddar du liv genom att lära ut Sanningen om droger? Berätta för oss om det.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Lär du ut sanningen om droger?

Tycker du om att läsa berättelser om hur man förebygger droganvändning och informerar om droger runtom i världen? Har du någonsin undrat om din egen berättelse skulle kunna vara med?

Drogfri värld är ett globalt nätverk som består av lärare, poliser, specialister på förebyggande av drogmissbruk, föräldrar och frivilliga som sammanlänkas av Sanningen om droger-materialet och ett gemensamt syfte att leda människor mot ett drogfritt liv. Om du läser detta, är du redan en del av teamet.

Om du framgångsrikt har använt materialet eller läroplanen för Sanningen om droger och skulle vilja berätta för andra om dina utmaningar och framgångar, vill vi gärna att du hör av dig. Din berättelse kan komma att presenteras i ett framtida nyhetsbrev.

Skicka din berättelse och dina foton. Din erfarenhet kan inspirera andra att ansluta sig till oss för att lära ut sanningen om droger i världen.

Hör gärna av dig!


RÄDDA UNGA LIV

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.