EL SALVADOR ÄR PÅ VÄG MOT ATT BLI EN DROGFRI NATION

Överste Hugo Angulo använder Drogfri världs material för att lära ungdomar sanningen om droger för att minska utbrett drogmissbruk och våld i El Salvador.

Efter 34 år i El Salvadors militär letade överste Hugo Angulo efter en ny strategi i kriget mot droger. Han vänder på situationen med Drogfri värld.

”Droger och alkohol är kärnan i landets problem”, säger överste Hugo Aristides Angulo Rogel om El Salvador. Han syftar på en nivå av våld som saknar motstycke utanför krigszoner – 103 mord per 100 000 invånare år 2015. Mycket av detta våld var gäng- och narkotikarelaterat.

”Vi befinner oss i mitten av två marknader – länderna i syd producerar droger och i norr konsumerar man dem”, säger Angulo.

Under sina 34 år som El Salvadors mest långvariga militärofficer såg Angulo personligen skadan som droger och våld orsakar. År 2016, när han arbetade som militärattaché för El Salvadors ständiga representation vid FN i New York, stiftade han bekantskap med Drogfri värld (DFW) genom verkställande chefen för DFW New York-avdelningen.

Angulo hade hittat sitt nya vapen. ”Jag behövde ett annat verktyg, något som skulle förändra landet”, sade han. Efter att ha blivit chefen för DFW El Salvador höll han sitt första DFW-seminarium vid Överste Milton Andrade-militärhögskolan och gjorde intervjuer på nationalradio vid YSKL 104,1 FM och Televisión Canal 10.

”Gängen rekryterar unga barn från lokalområdet, så min strategi var att undervisa barn i skolorna”, säger Angulo.

I Panchimalco inledde Angulo ett samarbete med borgmästaren och påbörjade leveransen i deras skolor. På grund av elevernas egna drogvanor skolkade de från skolan, men efter Angulos seminarium förändrades det. ”Vi hade en hög skolfrånvaro, men efter seminariet blev eleverna så motiverade att de återvände och förbättrar sina studieprestationer”, säger en lärare.

Angulo har hittills utbildat över 700 lärare att leverera DFW-programmet och nått mer än 50 000 elever i nio städer, med planer nu på att införa programmet i alla skolor i landet.

Han inledde sedan ett samarbete med San Salvadors stadshus, Fundasalva (El Salvadors antidrogstiftelse), FEPADE (Undervisningsstiftelse för företagsutveckling), den nationella polisen och Alberto Masferrer Salvadoran-tandläkarhögskolan, som gjorde DFW-lektioner obligatoriskt för alla nya studerande.

Efter dessa program minskade El Salvadors mordfrekvens till hälften av vad den hade varit 2015, vilket ministern för rättvisa och säkerhet tillskriver den ”hårda kampen” mot brottslighet, åtgärder för fängelserehabilitering och förebyggande program i högriskområden. Angulo kan stolt säga att han var en stor del av dessa förebyggande program, och han fortsätter sitt arbete med DFW för att skapa ännu större positiva förändringar i El Salvador. Se Angulos berättelse på sv.scientology.tv/HAngulo.


Gå med oss under seminarier och häftesutdelning för att skapa en drogfri värld.

AGERA
Hjälp till att stoppa illegalt drogmissbruk

Varje år den 26 juni engagerar vi oss på FN:s internationella dag mot narkotikamissbruk och olaglig handel med narkotika, som är avsedd att öka medvetenheten om farorna med olagliga droger.

På denna dag går frivilliga och avdelningar för Drogfri värld ut på gatorna för att dela ut häftet Sanningen om droger och få invånare att skriva på det drogfria löftet. Frivilliga håller också seminarier och tar informationskampanjer till skolor.

Det är bara ett exempel på hur Drogfri värld-avdelningar överallt kan samordna sina aktiviteter med internationella evenemang och särskilda dagar för att höja allmänhetens medvetenhet.

Året runt uppmanar vi alla frivilliga och de som vill hjälpa till att gå med oss i sådana aktiviteter. Du kan också planera utdelning och evenemang för namnunderskrifter på livligt trafikerade platser, placera häften i butiker för deras kunder och allt annat för att få ut sanningen om droger till människor.

Skaffa löftet vid NejTillDroger.se/nedladdningar. Skicka oss videor och foton på dina DFW-aktiviteter.