FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÅR HJÄLP MED ATT FÖRVERKLIGA SITT UPPDRAG

Representanter från föräldraföreningar från hela USA introducerades i Sanningen om droger-materialet vid deras årliga mässa.

Föräldraföreningen arbetar för att ge barn en ljusare framtid och Drogfri värld ger dem ett lyft.

I år deltog internationella Drogfri värld stolt i Föräldraföreningskonferensen och -mässan i Columbus i Ohio i slutet av juni. Föräldraföreningen (i USA kallad PTA – Parent Teacher Association) är en organisation för föräldrar, lärare och personal utformad för att hjälpa föräldrar delta i skolor. Den nationella föräldraföreningen i USA är en av de största och äldsta frivilligorganisationer som arbetar uteslutande för barns och ungdomars väl. Det grundades först i februari 1897, ursprungligen som Nationella konferensen för mammor.

Föräldraföreningens uppdrag, enligt det som anges på deras webbplats, är: ”att förverkliga varje barns potential genom att engagera och stärka familjer och samhällen för att verka för alla barns väl”. Sanningen om droger-materialet kunde inte vara ett mer perfekt verktyg för att hjälpa till med det målet, eftersom droger undergräver varje aspekt av att uppnå detta.

Föräldraföreningens medlemmar som deltog i årets mässa representerade mer än fyra miljoner föräldrar, lärare, mor- och farföräldrar, vårdgivare, fosterföräldrar och andra engagerade vuxna i USA. DFW visade allt material det erbjuder, inklusive dess serie av 14 häften om de drogerna som oftast missbrukas, undervisningspaketet för Sanningen om droger, dokumentären Verkliga människor, verkliga berättelser och de 17 ”De sa/De ljög”-infoannonserna.

Med mer än 150 föräldraföreningsmedlemmar – däribland flera delstatliga PTA-ordförande – som tog med sig hem hela Sanningen om droger-undervisningspaket stod det klart att materialet passade perfekt till deras arbete. Medlemmar som visade intresse för materialet inkluderade personer från Illinois och Kentucky som begärde dem för att kunna införa det i hela delstaten, samt representanten för den europeiska föräldraföreningen, som arbetar med den amerikanska militärens skolor utomlands.

Med forskning som visar att bruk av droger ofta börjar i en persons tidiga tonår och ibland till och med innan tonåren är det ingen överraskning att DFW:s drogundervisningsmaterial är så populärt bland föräldrar och lärare. En aspekt av situationen är att i sista årskurs på high school har nästan 70 procent av eleverna prövat alkohol, hälften har tagit en illegal drog och 20 procent kommer att ha använt ett receptbelagt medel i icke-medicinskt syfte.

Det här var alldeles för verkligt för en medlem av föräldraföreningen i Atlanta i Georgia som också är en lärare för Young Marines. Hon besökte montern och sade att hon redan hade använt DFW:s online-resurser och berättade hur stor inverkan det hade haft på hennes elever. Hon ger också sina elever exemplar av DFW-häften, så att de har någonting att ta med hem som påminner dem om vad de lärt sig under lektionen. Hon älskade att häftena var ”faktabaserade och lätta att använda”.

Med forskning som visar att bruk av droger ofta börjar i en persons tidiga tonår och ibland till och med innan tonåren är det ingen överraskning att DFW:s drogundervisningsmaterial är så populärt bland föräldrar och lärare.

Ännu en besökare till montern, ordförande för Georgia-föräldraföreningen, har använt materialet och älskar resurserna. Hon har arbetat för att få mer engagemang från skolor och andra utbildningsområden angående länken mellan människohandel och gäng och droger. Hon ser droginformation som en viktig lösning på det.

Ordförande för Alaskas föräldraförening hade fått Sanningen om droger-materialet året innan, men en kraftig jordbävning i november 2018 hade kapat hennes tillgång till dem. Hon var därför jätteglad över att kunna få ett nytt paket och vill så småningom införa programmet i hela delstaten.

En policyordförande för Marylands föräldraförening var också bekant med Drogfri värld-programmet och beställde omedelbart ytterligare material från DFW att börja införa.

Lärare kan lätt få ett exemplar av undervisningspaketet för Sanningen om droger på NejTillDroger.se/utbildare.


RÄDDA LIV FRÅN DROGER

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.