DROGFRI VÄRLD DESARMERAR KATASTROFEN

Drogfri värld Ungerns team (på bild ovan) har nått mer än 135 miljoner människor bara under de senaste tre åren.

Ett mäktigt team i centrala Europa arbetar för att desarmera det som har döpts till ”en tickande tidsinställd bomb av drogmissbruk” innan det börjar.

Ungern, en plats med naturlig skönhet, vetenskapliga innovationer och klassisk europeisk prakt, är också ett land där en av tre ungdomar i åldern 13–16 redan har experimenterat med illegala droger. Det som gör saken ännu värre är att landet nyligen upplevt kraftigt ökat missbruk av syntetiska droger och dödsfall på grund därav, vilket föranledde en journalist att uttrycka det så här: ”Ungern sitter på en tickande tidsinställd bomb som hotar att splittra samhället.”

Den ungerska regeringen har motverkat detta med hårda lagar för både langare och missbrukare. Innehav av en liten mängd olagliga ämnen kan nu göra att en ungrare hamnar i fängelse i upp till två år.

Men att sätta stopp för denna epidemi kommer att kräva mer än stränga straff. Cykeln av drogmissbruk måste stoppas där den börjar genom att nå ungdomar med sanningen om droger innan langarna tar dem med säljsnack.

Drogfri värld Ungern, en avdelning av det internationella undervisnings- och preventionsinitiativet från Stiftelsen för en drogfri värld, har engagerat sig i just detta syfte. Med slagkraftigt och prisbelönt material som riktar sig till ungdomar och ger dem direkta, bistra fakta om praktiskt taget varenda drog har programmet växt explosionsartat i Ungern.

”Ungern sitter på en tickande tidsinställd bomb som hotar att splittra samhället.”

Under de senaste 14 åren har Drogfri värld Ungern organiserat årliga maratonlopp under våren, där man springer från stad till stad och träffar tjänstemän, håller event, besöker skolor och delar ut tusentals Sanningen om droger-häften, vilket sprider budskapet om att leva ett drogfritt liv till hela landet.

Förra årets Drogfri värld-atleter fick sällskap av mer än 4 000 nya löpare. Tillsammans tillryggalade de 2 100 km genom 77 städer och levererade antidrogseminarier till mer än 7 930 barn.

När det gäller resten av året har Drogfri värld Ungern etablerat ett växande nätverk av över 1 300 butiker i varje kommun i landet som delar ut Sanningen om droger-häften varje dag till sina kunder. Butikerna som deltar omfattar hela skalan, från pizzaleveransbutiker som lägger ett häfte till varje beställning, till apoteken som delar ut Sanningen om smärtstillande medel-häften tillsammans med recept.

Drogfri värld Ungern vände sig sedan till multimedia, med dess prisbelönta infoannonser som nu sänds av 18 av de största lokala tv-stationerna i nio kommuner i Ungern.

De slagkraftiga infoannonserna, en för var och en av de vanligaste drogerna, skildrar vad en ung person fick höra om drogen kontra vad som faktiskt hände när han väl testat det, efter modellen: ”De sa ... De ljög.”

László Papp Budapest-arenan med 12 500 sittplatser bidrog också till det drogfria budskapet, när de visade infoannonserna under 23 konserter med sådana artister som Britney Spears och Sade.

Avslutningsvis visades annonserna vid stora korsningar överallt i Budapest och på 150 av landets postkontor. Genom dessa sändningar har Drogfri värld Ungern nått mer än 135 miljoner människor under de senaste fem åren.

Det ungerska Drogfri värld-teamet, som nu får anslag från det ungerska ministeriet för mänskliga resurser, har delat ut nästan en halv miljon häften och nått över 51 000 ungdomar i 100 skolor enbart under de senaste tre åren. På så sätt har teamet fått en nation att vakna till insikt om drogmissbrukets förödande tribut och sätter stopp för cykeln innan den börjar.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.