TUNISISKA POJKSCOUTLEDARE FÅR SANNINGEN

Tunisiska scoutledare studerar uppsättningar med Sanningen om droger-häften på franska – ett häfte för alla de vanligaste drogerna.

Ungdomsmentorer lär sig verktyg som de kommer att använda för att hjälpa unga missbrukare.

I Tunisien, den arabiska världens enda demokrati, innebär drogkonsumtion automatiskt ett fängelsestraff på ett år. Nästan en tredjedel av detta afrikanska lands intagna sitter i fängelse på grund av narkotikabrott.

Sedan slutet på den tunisiska revolutionen 2011 har drogmissbruk enligt rapporter skjutit i höjden till 70 %, och en studie visar att ungefär hälften av alla tunisiska elever röker marijuana och dricker alkohol.

Nidhal Arfaoui, projektledare för Youth Ambassadors for the Fight Against Youth Drug Abuse, brinner för att få slut på allt det här.

Kort efter att Arfaoui upptäckt Stiftelsen för en drogfri värld beställde han sitt eget Sanning om droger-utbildarpaket och organiserade ett tre dagar långt utbildningsseminarium för 96 pojkscoutledare i den tunisiska scoutrörelsen, hans lands nationella scoutorganisation.

Pojkscoutledare fick en fullständig Sanningen om droger-presentation och studerade programmets pedagogiska häften, i förberedelse för arbetet att börja använda dem i sitt arbete med att rädda unga missbrukare.

Gruppen deltog sedan i diskussioner och aktiviteter för att dela med sig av vad de hade lärt sig och hur de planerade att använda materialet med de som de är mentor för.

Arfaoui var nöjd med resultaten av utbildningen och sade att Sanningen om droger-materialet var ”mycket användbart och effektivt”. Han planerar att använda programmet i sin nationella kampanj mot drogmissbruk.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Polisstyrkor och brottsbekämpande myndigheter världen över har upptäckt att Sanningen om droger är ett effektivt verktyg för drogundervisning för att förebygga drogmissbruk, ta itu med skolkning och minska antalet drogrelaterade brott.

ÖKAR MEDVETENHETEN

Tack vare dig och Stiftelsen för en drogfri värld blir våra elever alltmer medvetna om drogers skadliga verkningar. Dessutom kommer barnen vi arbetar med från familjer med svårigheter, och att få möjlighet att upplysa dem om drogfakta och sätta dem på rätt väg är värdefullt.

BÄTTRE VERKTYG, BÄTTRE BESLUT

De deltar nu mer under lektionerna och förstår varför droger är dåliga för dem. Jag rekommenderar till fullo undervisningsmaterialet som Stiftelsen för en drogfri värld tillhandahåller. Ju bättre verktyg de har för att fatta välgrundade, genomtänkta beslut, desto bättre blir det för dem.

BEHOV AV FAKTA

Jag har undervisat i drog- och alkoholmissbruk i allmänna skolor i sju år. Jag har sett många barn blir beroende av marijuana mycket snabbt, och slutresultatet är kronisk skolkning, vilket gör att många barn inte kan gå ut high school.

FANTASTISK LÄROPLAN

De deltar nu mer under lektionerna och förstår varför droger är dåliga för dem. Jag rekommenderar till fullo undervisningsmaterialet som Stiftelsen för en drogfri värld tillhandahåller. Ju bättre verktyg de har för att fatta välgrundade, genomtänkta beslut, desto bättre blir det för dem.

FÄNGSLANDE OCH SLAGKRAFTIGA

Drogfri världs videor är fängslande och slagkraftiga. De är ett fantastiskt hjälpmedel i undervisningen och dessutom en otrolig resurs för polisen. Detta program främjar hälsosamma lokalsamhällen utan missbruk, kriminalitet och våld. Jag är mycket tacksam för deras stöd och rekommenderar starkt denna organisation.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Stöd Stiftelsen för en drogfri värld och hjälp till att förhindra att ungdomars liv förstörs av droger. Dina donationer gör det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor. Ditt stöd hjälper till att ge människor den information de behöver för att kunna leva ett hälsosamt, drogfritt liv.